Iepirkumi

Izsludināšanas datums Identifikācijas Nr. Nosaukums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Nolikums Rezultāti
20.07.2021 2021/9 “Telpu remonts Jaunā ielā 2A, Limbažos” 2021.gada 26.jūlijs, plkst.10.00 

Nolikums
Pielikumi

Rezultāti
28.05.2021 2021/8 “Jumta remonts katlu mājai Akācijas ielā 4, Umurgā” 2021.gada 7.jūnijs, plkst.17.00

Nolikums
Darbu apjomi

Pārtraukts, jo pretendentu piedāvātās paredzamās līgumcenas pārsniedz iepirkumam atvēlētos finanšu līdzekļus
22.04.2021 2021/7 “Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu” 2021.gada 7.maijs

Uzaicinājums
Projektēšanas uzdevums
Līguma projekts
Atbilde uz pretendenta jautājumiem

Rezultāti
30.03.2021 2021/6 “Koksnes šķeldas piegāde” 2021.gada 12.aprīlis

Nolikums

Rezultāti
09.03.2021 2021/5 “Koksnes šķeldas piegāde trīs apkures periodiem” 2021.gada 17.marts

Nolikums

Rezultāti
26.02.2021 2021/4 “Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana” 2021.gada 8.marts

Uzaicinājums
Tehniskais projekts
Līguma projekts

Rezultāti
26.02.2021 2021/3 “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos” 2021.gada 12.marts, plkst.14.00

Nolikums

Pielikumi

Rezultāti
20.04.2020  LS 1/2020 Koksnes šķeldas piegāde 2020.gada 28.aprīlim, plkst. 11:00 Nolikums Rezultāti
20.06.2019  LS 1/2019 “Būvuzraudzības pakalpojumu
sniegšana „Katlu tehnoloģisko iekārtu pārbūve
Cēsu 31 KM”
2019.gada
26.jūnijam
plkst.10.00
Nolikums  
19.12.2018  LS 1/2018 „Katlu tehnoloģisko iekārtu
pārbūve Cēsu 31 KM”