Tarifi

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,38 EUR/m³ +21% PVN = 1.67 EUR/m³.

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,66 EUR/m³ + 21% PVN = 2.01 EUR/m³.

Siltumenerģijas tarifs un sniegto pakalpojumu cenas:

Siltumenerģijas tarifs fiziskām personām – 56,02 EUR/MWh + 12% PVN = 62,74 EUR/MWh.
Siltumenerģijas tarifs juridiskām personām – 56,02 EUR/MWh + 21% PVN = 67,78 EUR/MWh.

Ūdens uzsildīšanas izmaksas:

1. Ar 2015.gada 1.maiju dzīvojamās mājas ar karstā ūdens cirkulācijas sistēmu: Avotu 7, 9 un 9a; Cēsu 34; Dārza 7; Ezeru 1 un 3; Ievu 8; Jaunā 3a, 7a, 9a, 11, 11a, 12, 16, 17, 19a, 21 ,23, 28 un 28a; Jūras 19a un 21; Lauku 7 un 12; Parka 24a; Pasta 5, 7, 9 un 12; Rīgas 22a; Sporta 2, 4, 6, 8, 9a, 9b, 10, 12, 14; Stacijas 14, 16, 18 un 20; Valmieras 1 un 1a; Zāles 1, 9 un 9a,
Limbažos, maksa par karstā ūdens uzsildīšanu tiek noteikta  5,00 EUR (t.sk. 12% PVN) par 1m³ un mainīga maksa par siltumenerģijas zudumiem ēkas iekšējā karstā ūdens cirkulācijas sistēmā no dzīvokļa.

2. Ar 2015.gada 1.maiju dzīvojamās mājas bez karstā ūdens cirkulācijas sistēmas: Lauku 16 un Lauku 14, Zāles 5 un Zāles 7, Rīgas 13, Cēsu 13a un Cēsu 15, Limbažos, maksa par karstā ūdens uzsildīšanu tiek noteikta 2,50 EUR (t.sk. 12% PVN) par 1 m³ un mainīga maksa par siltumenerģijas zudumiem ēkas iekšējā karstā ūdens sistēmā no dzīvokļa.

Maksa par piespiedu karstā ūdens atslēguma atjaunošanu 35,37 EUR.
Maksa par ķīmiski sagatavota tīkla piebarošanas ūdeni – 9,96 EUR/m³, bez PVN.

Par siltumenerģijas vasaras avansa maksājumu:
Avansa maksājums apkures sezonai – 0,45 EUR/m2 mēnesī par apkures platību vai abonentam vēlamā summa,
Avansa maksājumus iekasē no š.g. 1.maija līdz 31.oktobrim.
Avansa maksājumu apkures periodu sadala uz pieciem apkures mēnešiem, t.i. novembris, decembris, janvāris, februāris, marts.

Avansa maksājumus uzskaita atsevišķi (neieskaita kā kārtējo maksājumu).