Dzeramā ūdens pārskats

Patērētājiem piegādātais dzeramais ūdens pilnībā atbilst 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Atbilstoši augstākminētajiem noteikumiem, dzeramajam ūdenim tiek veikts regulārs monitorings atbilstoši Veselības inspekcijā apstiprinātai programmai.

Testēšanas pārskati

Pansionāts “Pērle”, Pociems, 17.06.2020 Nr.PV-2020-P-40797.01
Priedes, Katvaru pagasts, 16.06.2020 Nr.PV-2020-P-40795.01
Līcīši, Katvaru pagasts, 16.06.2020 Nr.PV-2020-P-40794.01
Tiegaži, Katvaru pagasts, 16.06.2020 Nr.PV-2020-P-40796.01
Pansionāts “Pērle”, Umurga, 18.06.2020 Nr.PV-2020-P-41407.01
Ozolaines PII, Ozolaine, 16.06.2020 Nr.PV-2020-P-40802.01
Ozolaines PII, Ozolaine, 12.11.2020 Nr.PV-2020-P-90250.01
Viļķenes PII, Viļķene, 12.11.2020 Nr.PV-2020-P-90249.01
Lādzera pamatskolas PII korpuss, Lādezers, 12.11.2020 Nr.PV-2020-P-90251.01
Līcīši, Katvaru pagasts, 12.11.2020 Nr.PV-2020-P-90242.01
Ambulance, Tempļi, Pāle, 12.11.2020 Nr.PV-2020-P-90247.01
Pociema pamatskolas ēka, 12.11.2020 Nr.PV-2020-P-90246.01
Pansionāts “Pērle”, Pociems, 12.11.2020 Nr.PV-2020-P-90245.01
Priedes, Katvaru pagasts, 12.1.2020 Nr.PV-2020-P-90243.01
Tiegaži, Katvaru pagasts, 12.11.2020 Nr.PV-2020-P-90244.01
Vitrupe, Viļķenes pagasts, 12.11.2020 Nr.PV-2020-P-90248.01
Umurgas pamatskola, Umurgas pagasts, 17.11.2020 Nr.PV-2020-P-90262.01
Ūdenstornis, Limbaži, 17.11.2020 Nr.PV-2020-P-90261.01
Rīgas Valsts tehnikums, Limbažu teritoriālā struktūrvienība, Zeļļu iela
9, Limbaži, 17.11.2020
Nr.PV-2020-P-90260.01
Limbažu novada ģimnāzija 09.03.2021 Nr.PV-2021-P-35350.01
Viļķenes PII, Viļķene, 12.05.2021 Nr.PV-2021-P-230575.1
Vitrupe, Viļķenes pagasts, 12.05.2021 Nr.PV-2021-P-230574.1
Limbažu vidusskola, 10.05.2021 Nr.PV-2021-P-240809.1
Limbažu vidusskola, 10.05.2021 Nr.PV-2021-P-240810.01