Dzeramā ūdens pārskats

Patērētājiem piegādātais dzeramais ūdens pilnībā atbilst 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Atbilstoši augstākminētajiem noteikumiem, dzeramajam ūdenim tiek veikts regulārs monitorings atbilstoši Veselības inspekcijā apstiprinātai programmai.

Testēšanas pārskati

Pansionāts “Pērle”, Pociems, 17.06.2020 Nr.PV-2020-P-40797.01
Priedes, Katvaru pagasts, 16.06.2020. Nr.PV-2020-P-40795.01
Līcīši, Katvaru pagasts, 16.06.2020. Nr.PV-2020-P-40794.01
Tiegaži, Katvaru pagasts, 16.06.2020. Nr.PV-2020-P-40796.01
Pansionāts “Pērle”, Umurga, 18.06.2020. Nr.PV-2020-P-41407.01
Ozolaines PII, Ozolaine, 16.06.2020. Nr.PV-2020-P-40802.01
Ozolaines PII, Ozolaine, 12.11.2020. Nr.PV-2020-P-90250.01
Viļķene PII, Viļķene, 12.11.2020. Nr.PV-2020-P-90249.01
Lādzera pamatskolas PII korpuss, Lādezers, 12.11.2020. Nr.PV-2020-P-90251.01
Līcīši, Katvaru pagasts, 12.11.2020. Nr.PV-2020-P-90242.01
Ambulance, Tempļi, Pāle, 12.11.2020. Nr.PV-2020-P-90247.01
Pociema pamatskolas ēka, 12.11.2020. Nr.PV-2020-P-90246.01
Pansionāts “Pērle”, Pociems, 12.11.2020. Nr.PV-2020-P-90245.01
Priedes, Katvaru pagasts, 12.1.2020. Nr.PV-2020-P-90243.01
Tiegaži, Katvaru pagasts, 12.11.2020. Nr.PV-2020-P-90244.01
Vitrupe, Viļķenes pagasts, 12.11.2020. Nr.PV-2020-P-90248.01
Umurgas pamatskola, Umurgas pagasts, 17.11.2020. Nr.PV-2020-P-90262.01
Ūdenstornis, Limbaži, 17.11.2020. Nr.PV-2020-P-90261.01
Rīgas Valsts tehnikums, Limbažu teritoriālā struktūrvienība, Zeļļu iela
9, Limbaži, 17.11.2020.
Nr.PV-2020-P-90260.01