Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Par ūdens padeves pārtraukumu Tiegažu ciematā

SIA «Limbažu siltums» informē, ka saistībā ar Tiegažu dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas filtru maiņu 8.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Tiegažu ciematā.

Lūdzam sagatavot ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību, aicinām māju īpašniekus ūdens atslēguma laikā noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

SIA «Limbažu siltums» administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolaines ciematā – Nākotnes, Dārza un Liepu ielās

SIA «Limbažu siltums» informē, ka saistībā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem š.g. 5.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Ozolaines ciemata Nākotnes, Dārza un Liepu ielās.

Lūdzam sagatavot ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību, aicinām māju īpašniekus ūdens atslēguma laikā noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

SIA «Limbažu siltums» administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Umurgas ciematā 2023. gada 1. jūnijā  

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar AS “Sadales tīkla” plānotiem remontdarbiem Parka ielā 2A, Umurgā, š.g. 1.jūnijā no plkst. 10.20  līdz 18.00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Umurgas ciematā.  

Lūdzam sagatavot ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību, aicinām māju īpašniekus ūdens atslēguma laikā noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par asenizācijas pakalpojuma sniegšanas pārtraukumu

SIA “Limbažu siltums” informē,  no š.g. 26.maija līdz 5.jūlijam, netiks sniegts asenizācijas pakalpojums (decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšana). Informāciju par citiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem varat iegūt Limbažu novada mājas lapā www.limbazi.lv.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu  Ozolaines ciematā

SIA  “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar ārkārtas remonta darbiem Ozolaines ciemata dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā 26.maijā no plkst. 13.00 līdz 15.00  iespējami īslaicīgi (līdz 1 stundai) ūdens padeves traucējumiOzolaines ciematā.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. 

Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību, aicinām māju īpašniekus ūdens atslēguma laikā noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens apgādes pakalpojuma pārtraukumiem Limbažu pilsētā

SIA  “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar apkopes darbiem Limbažu pilsētas dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā  2023.gada 25.maijā Limbažu pilsētā ir iespējama spiediena samazināšanās un īslaicīgi ūdens pārtraukumi  centralizētā ūdens apgādes sistēmā.

Sakarā ar ūdens maģistrāles pārbūves darbiem Priežu ielā  25.maijā no plkst. 9.00 līdz 13.00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Priežu ielā 10, īpašumiem “Griķi”, “Dārznieki”.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. 

Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību, aicinām māju īpašniekus ūdens atslēguma laikā noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums” administrācija.

Paziņojums

Lai veicinātu ātrāku saziņu ar klientiem, SIA «Limbažu siltums» (LS) no 12. jūnija paziņojumus par plānotajiem ūdens padeves pārtraukumiem nosūtīs ar īsziņu (SMS) uz klienta mobilā tālruņa numuru (ar norādi “LS”).

Aicinām ikvienu klientu aktualizēt savu kontaktinformāciju, zvanot uz mob.tālr. 26525845, 29492589, nosūtot SMS, WhatsApp (norādot klienta Nr. vai adresi) vai informācijā uz e-pastiem kase@limbazusiltums.lv,  klients@limbazusiltums.lv.

SIA «Limbažu siltums» administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Skultes pagasta “Kalniešos”

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar AS “Sadales tīkla” plānotiem remontdarbiem Skultes pagasta “Kalniešos” 16.maijā no plkst. 8.40 līdz 16.00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve un kanalizācijas savākšanas pakalpojuma sniegšana.

Lūdzam sagatavot ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību, aicinām māju īpašniekus ūdens atslēguma laikā noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolaines ciematā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar artēziskā sūkņa maiņu 16. maijā no plkst.13.00 līdz 18.00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Ozolaines ciematā.

Lūdzam sagatavot ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību, aicinām māju īpašniekus ūdens atslēguma laikā noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

SIA “Limbažu siltums” administrācija.

Paziņojums

SIA “Limbažu siltums” informē, ka ar 2023. gada 1. jūniju

  • siltumenerģijas tarifs – 79,42 EUR/MWh (bez PVN),
  • maksa par 1 m3 ūdens uzsildīšanu daudzdzīvokļu mājās

ar karstā ūdens cirkulāciju –7,09 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%) un

bez karstā ūdens cirkulācijas sistēmas – 3,54 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%).

SIA “Limbažu siltums” administrācija