Iesniegumi

 

Nosaukums Veidlapa
Iesniegums par prombūtni (iesniegums ir derīgs 3 mēnešus, ja prombūtne turpinās ilgāk, tad par to jāinformē atkārtoti) Veidlapa
Iesniegums par līguma sagatavošanu kanalizācija Veidlapa
Iesniegums par līguma sagatavošanu ūdens un kanalizācija Veidlapa
Iesniegums par līguma sagatavošanu ūdens Veidlapa