Par ūdens padeves traucējumiem, Lādezerā, Limbažu pagastā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 25.augustā no plkst.10.00 līdz plkst.14.00, Lādezerā, Limbažu pagastā iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.SIA “Limbažu siltums” administrācija

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Jūras ielā, Limbažos

Š.g. 16.augustā no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, posmā no Jūras ielas 27 līdz Jūras ielai 50A, Limbažos tiks pārtraukta ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams ūdens saduļķojums. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.SIA “Limbažu siltums” administrācija

Lasīt vairāk

Par pagaidu ūdens pieslēgumu

Saistībā ar Ievu ielas – Sporta ielas – Jūras ielas apļa remontdarbiem, t.sk. ūdens maģistrāļu pārbūvi, 2021. gada 10. augustā tika izveidots pagaidu ūdensvada pārslēgums starp dauddzīvokļu mājām Sporta ielā 9a un Sporta ielā 9b, Limbažos. Ūdens pārslēgums atrodas Read more

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu, Umurgā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 11.augustā no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Umurgā tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.SIA “Limbažu siltums” administrācija

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Pociemā, Katvaru pagastā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 29.jūlijā no plkst.9.00 līdz plkst.14.00, Pociemā, Katvaru pagastā tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.SIA “Limbažu siltums” administrācija

Lasīt vairāk

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Telpu remonts Jaunā ielā 2A, Limbažos”, ID Nr.2021/9. Piedāvājums iesniedzams – līdz 26.07.2021, pkst.10.00.NolikumsPielikumi

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Ievu ielā 8, Limbažos

Saistībā ar Ievu ielas, Limbažos braucamās daļas un komunikāciju pārbūves darbiem, š.g. 15. jūlijā no plkst. 09.00 – 14.00, ir iespējams īslaicīgs ūdens apgādes pakalpojuma pārtraukums.Pēc ūdens atjaunošanas iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Dārza ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 09.jūlijā no plkst.8.00 līdz plkst.10.00 Dārza ielā, Limbažos (posmā no Jūras ielas līdz Jaunajai ielai), tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.SIA “Limbažu siltums” administrācija

Lasīt vairāk

Par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka no š.g. 2.augusta līdz 15.augustam netiks veikts asenizācijas pakalpojums (decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšana). Lūdzam savlaicīgi ieplānot nepieciešamību pēc asenizācijas pakalpojuma. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Lasīt vairāk

Par centralizētās ūdensvada apgādes sistēmas dezinfekciju SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka 2021.gada 28.jūnijā un 2021.gada 29.jūnijā tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk minētā grafika.GRAFIKS

Lasīt vairāk