Par ūdens padeves pārtraukumu, Umurgā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 11.augustā no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Umurgā tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.SIA “Limbažu siltums” administrācija

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Pociemā, Katvaru pagastā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 29.jūlijā no plkst.9.00 līdz plkst.14.00, Pociemā, Katvaru pagastā tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.SIA “Limbažu siltums” administrācija

Lasīt vairāk

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Telpu remonts Jaunā ielā 2A, Limbažos”, ID Nr.2021/9. Piedāvājums iesniedzams – līdz 26.07.2021, pkst.10.00.NolikumsPielikumi

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Ievu ielā 8, Limbažos

Saistībā ar Ievu ielas, Limbažos braucamās daļas un komunikāciju pārbūves darbiem, š.g. 15. jūlijā no plkst. 09.00 – 14.00, ir iespējams īslaicīgs ūdens apgādes pakalpojuma pārtraukums.Pēc ūdens atjaunošanas iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Dārza ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 09.jūlijā no plkst.8.00 līdz plkst.10.00 Dārza ielā, Limbažos (posmā no Jūras ielas līdz Jaunajai ielai), tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.SIA “Limbažu siltums” administrācija

Lasīt vairāk

Par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka no š.g. 2.augusta līdz 15.augustam netiks veikts asenizācijas pakalpojums (decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšana). Lūdzam savlaicīgi ieplānot nepieciešamību pēc asenizācijas pakalpojuma. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Lasīt vairāk

Par centralizētās ūdensvada apgādes sistēmas dezinfekciju SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka 2021.gada 28.jūnijā un 2021.gada 29.jūnijā tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk minētā grafika.GRAFIKS

Lasīt vairāk

Par tarifa projektu

SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, Jaunā ielā 2A Limbažos, 2021.gada 18.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza vienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Limbažu pilsētā un Limbažu novada Katvaru, Limbažu, Umurgas, Pāles, Viļķenes pagastos, kas ir aprēķināts saskaņā ar saskaņā Read more

Lasīt vairāk

Par ūdensapgādes pārtraukumu, Ievu ielā, Limbažos

Sakarā ar Ievu ielas pārbūves darbiem, t.sk. ūdensvada atjaunošanas darbiem, Ievu ielā posmā no Jūras ielas līdz Ievu ielai 8 (ieskaitot), š.g. 21. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padevePēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.SIA “Limbažu siltums “administrācija

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Sārmes ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem Sārmes ielā, Limbažos, š.g. 15.jūnijā no plkst.9.30 līdz plkst.15.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Sārmes ielā un Miera ielā, Limbažos. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.Atvainojamies par sagādātām neērtībām.SIA “Limbažu siltums” administrācija

Lasīt vairāk