Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju

SIA “Limbažu siltums” atgādina, ka tuvojas decentralizēto (lokālo jeb vietējo) kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas termiņš – 2021. gada 31. decembris, kad Limbažu novadā esošajiem īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jābūt reģistrētiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Reģistrēt iepriekš minēto sistēmu var SIA “Limbažu siltums” mājas lapā www.limbazusiltums.lv, sadaļā klientiem “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums”.