Par dzeramā ūdens padeves traucējumiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi, š.g. 25.novembrī Pociemā, Tiegažos un Priedēs, Katvaru pagastā, no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, tiks traucēta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija