Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu veselības apdrošināšanas polisēm, ID Nr.2021/10. Piedāvājums iesniedzams – līdz 20.12.2021, pkst.9.00.
Nolikums
2.pielikums