Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Par ūdens padeves pārtraukumu Jaunā ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 11.oktobrī no plkst.9.00 līdz plkst.11.00, Jaunā ielā, Limbažos (posmā no Rīgas ielas līdz Zāles ielai), tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Umurgā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem Umurgā, š.g. 11.oktobrī no plkst.13.30 līdz plkst.15.30, tiks pārtrauktas dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem Pasta ielā 12 un Stacijas ielā 20, Limbažos, š.g. 05.oktobrī no plkst.09.00 līdz plkst.16.00, tiks pārtrauktas dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Lādezerā, Limbažu pagastā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas avārijas novēršanas remontdarbiem Lādezerā, Limbažu pagastā, š.g. 23.septembrī līdz plkst. 17.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu, Lādezerā, Limbažu pagastā

Sakarā ar remontdarbiem elektroapgādes tīklā, š.g. 31.augustā no plkst.14.00 līdz plkst.15.00, Lādezerā, Limbažu pagastā tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem Lejas ielā, Limbažos, š.g. 26.augustā no plkst.09.00 līdz plkst.13.00, Lejas, Ozolu, Alojas un Zvaigžņu ielās, Limbažos tiks pārtrauktas dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves traucējumiem, Lādezerā, Limbažu pagastā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 25.augustā no plkst.10.00 līdz plkst.14.00, Lādezerā, Limbažu pagastā iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Jūras ielā, Limbažos

Š.g. 16.augustā no plkst.9.00 līdz plkst.18.00, posmā no Jūras ielas 27 līdz Jūras ielai 50A, Limbažos tiks pārtraukta ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams ūdens saduļķojums. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par pagaidu ūdens pieslēgumu

Saistībā ar Ievu ielas – Sporta ielas – Jūras ielas apļa remontdarbiem, t.sk. ūdens maģistrāļu pārbūvi, 2021. gada 10. augustā tika izveidots pagaidu ūdensvada pārslēgums starp dauddzīvokļu mājām Sporta ielā 9a un Sporta ielā 9b, Limbažos. Ūdens pārslēgums atrodas virs mājas zemes zaļajā zonā, iezīmēts ar norobežojošo lentu un ceļa norobežojošām zīmēm (zaldātiņiem). Māju iedzīvotājiem lūdzam ievērot pagaidu zīmes un norobežojošās lentas. Mehāniski nebojāt uzstādīto cauruļvadu, jo tas var izraisīt pilnīgu ūdens piegādes pārtraukumu dauddzīvokļu mājai Sporta ielā 9a. Pagaidu ūdensvada pārslēguma darbības laikā dauddzīvokļu mājas Sporta ielā 9a augšējos stāvos iespējama pazemināta ūdens plūsma un spiediens.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “ Limbažu siltums “administrācija