Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā bill.me
Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas

Informācija dzīvokļu īpašniekiem

SIA “Limbažu siltums” aicina dzīvokļu īpašniekus, kuri atrodas prombūtnē, izmantot MK 09.12.2008. noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa …

Lasīt vairāk

SIA “Limbažu siltums” informē par izmaiņām, kuras stāsies spēkā ar 2021.gada 1.decembri

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa…

Lasīt vairāk

Par dezinfekcijas veikšanu SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka laika posmā no 2021. gada 28. oktobra līdz 04. novembrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk …

Lasīt vairāk

Vakance

SIA „Limbažu siltums” aicina pieteikties darbā santehniķi (uz nenoteiktu laiku)

Lasīt vairāk

Par ūdens skaitītāju maiņu

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un ierobežošanu, SIA “Limbažu siltums” pārtrauc ūdens …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Pasta ielā 5 un Zāles ielā 7, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 18.oktobrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00, Pasta ielā 5 un Zāles ielā 7, Limbažos, tiks …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Viļķenē

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 18.oktobrī no plkst.8.30 līdz plkst. 12.00, Ķircapu ielā, Briežu gatvē 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Dārza ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 13.oktobrī no plkst.8.30 līdz plkst. 10.00, Dārza ielā, Limbažos (posmā no Jūras ielas līdz …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Jaunā ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 13.oktobrī no plkst.10.00 līdz plkst.12.00, Jaunā ielā, Limbažos (posmā no Rīgas ielas līdz …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar SIA “Riko – G” nepieciešamību veikt ūdensvada akas izbūvi, š.g. 12.oktobrī no plkst. 9.00 līdz 17.00, …

Lasīt vairāk