Paziņojums

SIA “Limbažu siltums” informē, ka ar 2023.gada 1.oktobri:

·      siltumenerģijas tarifs – 93,88 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa),
·      maksa par 1 m3 ūdens uzsildīšanu daudzdzīvokļu mājās ar karstā ūdens cirkulāciju – 8,38 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%) un bez karstā ūdens cirkulācijas sistēmas – 4,18 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%),

SIA “Limbažu siltums” atgādina – katra mēneša pēdējās četrās dienās ir ūdens skaitītāju noziņošanas periods!

SIA “Limbažu siltums” administrācija