Par SIA “Limbažu siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Informējam, ka ir apstiprināti SIA “Limbažu siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi. Izvērtējot iesniegto tarifu projektu, regulators ir izdevis atļauju SIA “Limbažu siltums” pašiem noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

  • Tarifi spēkā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim (bez pievienotās vērtības nodokļa): siltumenerģijas gala tarifs 83,42 EUR/MWh;
  • Tarifi ir spēkā no 2024.gada 1.oktobra (bez pievienotās vērtības nodokļa): siltumenerģijas gala tarifs 84,32 EUR/MWh;

Šie tarifi piemērojami ne tikai Limbažu pilsētā un Umurgas pagastā, bet arī Salacgrīvas kreisajā krastā.


Ko iedzīvotāji var darīt, lai mazinātu siltumenerģijas patēriņu?

SIA Limbažu siltums aicina iedzīvotājus griezties pie savas mājas vecākajiem vai apsaimniekotāja un kopīgi lemt par mājas siltināšanu, jo tas samazinātu siltumenerģijas patēriņu un līdz ar to arī izmaksas.  Šis ir efektīvākais variants, tomēr tas prasa ieguldīt finansējumu, un tas ir laikietilpīgi. Jāņem vērā, ka, ja salīdzinām divas siltinātas mājas tām nebūs vienādas vidējās apkures izmaksas. Mājas siltumenerģijas patēriņu ietekmē arī tās izmēri, forma, ārsienu laukums un tehniskais stāvoklis, tomēr nosiltinātās mājas ir vairāk pasargātas no sala un temperatūras svārstībām nekā nesiltinātas.

Apkures sezonas laikā, pārskatot siltummezgla uzstādījumus, iedzīvotāji var samazināt siltumenerģijas patēriņu. Tas ir jādara kopā ar apsaimniekotāju. Pareizas temperatūras ieregulēšana var radīt siltuma ekonomiju. Piemēram, zemāku temperatūru ir ieteicams  ieregulēt tad kad iedzīvotāji ir ārpus mājas un nakts laikā, bet augstāku temperatūru vakara stundā un no rīta. Šis variants neprasa ieguldīt naudas līdzekļus un to var izdarīt katra māja, kurā ir siltummezgls.

Radiatoru atgaisošana nepalīdz taupīt siltumenerģiju. Atgaisošana ir nepieciešama tad, ja mājai ir bijuši remontdarbi, radiatoru nomaiņa, kuru dēļ necirkulē stāvvads. Atgaisošanu nedrīkst veikt pašrocīgi, bet tas ir jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju, jo pretējā gadījumā apstāsies cirkulācija un būs auksti.