Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Par ūdens padeves pārtraukumu, Umurgā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 11.augustā no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Umurgā tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Pociemā, Katvaru pagastā

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 29.jūlijā no plkst.9.00 līdz plkst.14.00, Pociemā, Katvaru pagastā tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Telpu remonts Jaunā ielā 2A, Limbažos”, ID Nr.2021/9. Piedāvājums iesniedzams – līdz 26.07.2021, pkst.10.00.
Nolikums
Pielikumi

Par ūdens padeves pārtraukumu Ievu ielā 8, Limbažos

Saistībā ar Ievu ielas, Limbažos braucamās daļas un komunikāciju pārbūves darbiem, š.g. 15. jūlijā no plkst. 09.00 – 14.00, ir iespējams īslaicīgs ūdens apgādes pakalpojuma pārtraukums.
Pēc ūdens atjaunošanas iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

Par ūdens padeves pārtraukumu Dārza ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 09.jūlijā no plkst.8.00 līdz plkst.10.00 Dārza ielā, Limbažos (posmā no Jūras ielas līdz Jaunajai ielai), tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka no š.g. 2.augusta līdz 15.augustam netiks veikts asenizācijas pakalpojums (decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšana). Lūdzam savlaicīgi ieplānot nepieciešamību pēc asenizācijas pakalpojuma. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par tarifa projektu

SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, Jaunā ielā 2A Limbažos, 2021.gada 18.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza vienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Limbažu pilsētā un Limbažu novada Katvaru, Limbažu, Umurgas, Pāles, Viļķenes pagastos, kas ir aprēķināts saskaņā ar saskaņā ar Regulatora padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Paziņojums par tarifa projektu

Par ūdensapgādes pārtraukumu, Ievu ielā, Limbažos


Sakarā ar Ievu ielas pārbūves darbiem, t.sk. ūdensvada atjaunošanas darbiem, Ievu ielā posmā no Jūras ielas līdz Ievu ielai 8 (ieskaitot), š.g. 21. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve
Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
SIA “Limbažu siltums “administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Sārmes ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem Sārmes ielā, Limbažos, š.g. 15.jūnijā no plkst.9.30 līdz plkst.15.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Sārmes ielā un Miera ielā, Limbažos. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija