Izsoles

Izsludināšanas datums Paziņojums Izsoles datums Rezultāti
01.03.2024

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantuuniversālo pašgājējmašīnu JCB 3CX4WD, valsts reģistrācijas Nr. T 127 LF, izgatavošanas gads – 2000. Tehnikai nav spēkā esoša tehniskā apskate.

Kustamās mantas sākumcena – 8 000,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Izsoles solis – 300,00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (800,00 EUR).

Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024.gada 1.martā plkst.13.00 un noslēdzas 2024.gada 21.martā plkst. 13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2024.gada 11.marts.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “LIMBAŽU SILTUMS” tīmekļvietnē www.limbazusiltums.lv.

Tehniku var apskatīt Viļķenes ielā 2B, Limbažos, Limbažu novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālruni + 371 29215974.

Izsoles noteikumi

noslēdzas 19.03.2024  
28.02.2024

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantukravas cisternu MERCEDES BENZ 814, valsts reģistrācijas Nr. RO 4680, krāsa – balta, izgatavošanas gads – 1996. Kravas cisternai nav spēkā esoša tehniskā apskate.

Kustamās mantas sākumcena – 1 800,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Izsoles solis – 100,00 EUR.
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (180,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – 10,00 EUR (desmit eiro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024.gada 28. februārī plkst.13.00 un noslēdzas 2024.gada 19.martā plkst. 13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2024.gada 9.marts.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “LIMBAŽU SILTUMS” tīmekļvietnē www.limbazusiltums.lv.
Kravas cisternu var apskatīt Viļķenes ielā 2B, Limbažos, Limbažu novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālruni + 371 29215974.

Izsoles noteikumi

noslēdzas 19.03.2024 13:00  
27.02.2024

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – kravas furgonu VOLKSWAGEN CADDY, valsts reģistrācijas Nr. VR 7275, krāsa – gaiši pelēka, izgatavošanas gads – 2010. Kravas furgonam nav spēkā esoša tehniskā apskate.
Kustamās mantas sākumcena – 1 700,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Izsoles solis – 100,00 EUR.
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (170,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – 10,00 EUR (desmit eiro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024.gada 27. februārī plkst.13.00 un noslēdzas 2024.gada 18.martā plkst. 13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2024.gada 8.marts.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “LIMBAŽU SILTUMS” tīmekļvietnē www.limbazusiltums.lv.
Kravas furgonu var apskatīt Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālruni + 371 29215974.

Izsoles noteikumi

noslēdzas 18.03.2024 13:00  
17.03.2022. SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – Traktoru T – 25 A, valsts reģistrācijas Nr. T 7226 LC, ID Nr.539465, krāsa – sarkana, izdošanas gads – 1989, jauda 18,4 kW. Traktoram nav spēkā esoša tehniskā apskate.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 600,00 EUR (seši simti eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (60,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2022.gada 1.aprīlim, plkst. 9.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2022.gada 1.aprīlī, plkst.10.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.
01.04.2022., plkst.10.00  
17.03.2022. SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – Traktoru MTZ – 82.1 A, valsts reģistrācijas Nr. T 8860 LA, ID Nr.463328, krāsa – sarkana un melna, izdošanas gads – 1998, jauda 59,6 kW. Traktoram nav spēkā esoša tehniskā apskate.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 900,00 EUR (deviņi simti eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (90,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2022.gada 1.aprīlim, plkst. 9.00, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2022.gada 1.aprīlī, plkst.9.30, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.
01.04.2022., plkst.9.30  
17.03.2022.

SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – kravas furgonu VOLKSWAGEN CADDY, valsts reģistrācijas Nr. JK 4189, VIN Nr. WV2ZZZ2KZAX117077, krāsa – pelēka, izdošanas gads – 2010, 1,9l. Automašīnai NAV spēkā esoša tehniskā apskate.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (150,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2022.gada 1.aprīlim, plkst. 8.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2022.gada 1.aprīlī, plkst.9.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.

01.04.2022., plkst.9.00  
24.02.2021. SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu VW GOLF, valsts reģistrācijas Nr.KL7518,VIN Nr. WVWZZZ1KZCM714419, krāsa – gaiši pelēka, izdošanas gads – 2012, 1,6 l. Automašīnai ir spēkā esoša tehniskā apskate līdz 30.09.2021.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (400,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2021.gada 11.martam, plkst. 10.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2021.gada 11.martā, plkst.11.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.
11.03.2021., plkst.11.00 Izsole atzīta par nenotikušu
24.02.2021. SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – kravas furgons FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas Nr.KG758, VIN Nr.WFOXXXTTFXCC59596, krāsa – gaiši pelēka, izdošanas gads – 2012, 2,2 l. Automašīnai ir spēkā esoša tehniskā apskate līdz 21.05.2021.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (400,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit eiro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2021.gada 11.martam, plkst. 9.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2021.gada 11.martā, plkst.10.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.
11.03.2021., plkst.10.00 Izsole atzīta par nenotikušu
06.11.2020. SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas Nr.GZ5785, šasijas Nr.NMTEZ20E70R141968, krāsa – gaiši pelēka, izdošanas gads – 2006, 1,6 l. Automašīnai ir spēkā esoša tehniskā apskate līdz 17.11.2020.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit euro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (85,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2020.gada 30.novembrim, plkst. 9.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2020.gada 30.novembrī, plkst.10.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.
30.11.2020., plkst.10.00