Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu”, ID Nr.2021/7. Piedāvājums iesniedzams – līdz 07.05.2021.
Uzaicinājums
Projektēšanas uzdevums
Līguma projekts