Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā bill.me
Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas

Par ūdensapgādes pakalpojuma pārtraukšanu Viļķenē

SIA “Limbažu siltums” informē, ka pamatojoties uz A/S “Sadales tīkls” plānotiem elektroapgādes sistēmas remontdarbiem, š.g. 08.jūnijā no plkst. …

Lasīt vairāk

Par SIA “LIMBAŽU SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

SIA “Limbažu siltums” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2022.gada 19.maijā pieņēma lēmumu Nr.71 (protokols Nr.20, 1.p) …

Lasīt vairāk

Informācija SIA "Limbažu siltums" klientiem!

Informējam, ka ar š.g. 1.maiju NARVESEN tirdzniecības vietās var samaksāt SIA “Limbažu siltums” rēķinus!Pakalpojuma cena 0.60 EUR.SIA “Limbažu …

Lasīt vairāk

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Koksnes šķeldas piegāde”, ID Nr.2022/5Piedāvājums iesniedzams – līdz 12.05.2022.Nolikums

Lasīt vairāk

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Koksnes šķeldas piegāde”, ID Nr.2022/4Piedāvājums iesniedzams – līdz 26.04.2022., …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Rīgas ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka plānotā ūdensapgādes pieslēguma izbūves laikā, š.g. 22.aprīlī no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas ielā, Limbažos…

Lasīt vairāk

Izmaiņas maksā par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka ar š.g. 1.maiju tiek noteikta sekojoša maksa par asenizācijas pakalpojumu: 1 (vienas) autocisternas (tilpums …

Lasīt vairāk

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārtraukšanu Ozolainē, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka pamatojoties uz A/S "Sadales tīkls" plānotiem elektroapgādes sistēmas remontdarbiem Ozolainē, Limbažu pagastā, …

Lasīt vairāk

Paziņojums par izsoli

SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – Traktoru T – 25 A, valsts reģistrācijas Nr. T 7226 LC, ID …

Lasīt vairāk

Paziņojums par izsoli

SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – Traktoru MTZ – 82.1 A, valsts reģistrācijas Nr. T 8860 LA, …

Lasīt vairāk