Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Par ūdens padeves pārtraukumu Tiegažos, Katvaru pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar AS “Sadales tīkls” plānotajiem remonta un modernizācijas darbiem elektroapgādes tīklā, 14.06.2021. no plkst.15.20 līdz plkst.18.00 plānots ūdens padeves pārtraukums Tiegažos, Katvaru pagastā. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.

Par iespējamu ūdens padeves pārtraukumu

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas avārijas novēršanas remontdarbiem Mūru ielā, Limbažos, š.g. 10. jūnijā no plkst.10.00 līdz plkst. 13.00, iespējami dzeramā ūdens padeves traucējumi. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija.

Par ūdensapgādes pārtraukumu Ievu ielā, Limbažos

Sakarā ar Ievu ielas pārbūves, t.sk. ūdensvada atjaunošanas darbiem, Ievu ielā posmā no Jūras ielas līdz Jaunatnes ielai, š.g. 10. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
SIA “Limbažu siltums “administrācija

Par ūdensapgādes pārtraukumu Ievu ielā, Limbažos

Sakarā ar pārbūves darbiem Ievu ielā, Limbažos, t.sk. ūdensvada atjaunošanas darbiem, š.g. 03. jūnijā no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, Ievu ielā posmā no Jūras ielas līdz Jaunatnes ielai tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
SIA “Limbažu siltums “administrācija

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Jumta remonts katlu mājai Akācijas ielā 4, Umurgā”, ID Nr.2021/8. Piedāvājums iesniedzams – līdz 07.06.2021, pkst.17.00.
Nolikums
Darbu apjomi

Par ūdens padeves pārtraukumu Dzirnavu ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem Dzirnavu ielā (posmā no Burtnieku ielas līdz Kr.Barona ielai), š.g. 10.maijā no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens sistēmas iekārtu dezinfekciju Vitrupē un Viļķenē

Sestdien, 08.05.2021. no aptuveni plkst. 09.30 līdz vakaram, sakarā ar dzeramā ūdens sistēmas iekārtu dezinfekciju Vitrupē, ūdens var būt nedaudz duļķains.
Sestdien, 08.05.2021. no aptuveni plkst. 13.00 līdz aptuveni plkst. 18.00, sakarā ar ūdenstorņa dezinfekciju Viļķenē, iespējams dzeramā ūdens padeves pārtraukums.
Lūdzam sagatavot ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams īslaicīgs ūdens saduļķojums. Norādītā laikā nav ieteicams dzert ūdeni bez uzvārīšanas.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Par rēķinu apmaksu

Informējam, ka SIA “Limbažu siltums” izrakstītos rēķinus tagad iespējams apmaksāt arī veikala Maxima XX, Stacijas ielā 8, Limbažos, pašapkalpošanās kasēs.
Noskenējiet un samaksājiet visu rēķinā norādīto summu vai ievadiet pašapkalpošanās kases ekrāna lodziņā vēlamo summu un veiciet maksājumu.
Pakalpojuma cena nemainīga – 0.50 EUR.

Par ūdens padeves pārtraukumu Zāles ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem Zāles ielā (posmā no Valmieras ielas līdz Jaunajai ielai), š.g. 15.aprīlī no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija