Paziņojums

SIA “Limbažu siltums” informē, ka ar 2023. gada 1. jūniju

  • siltumenerģijas tarifs – 79,42 EUR/MWh (bez PVN),
  • maksa par 1 m3 ūdens uzsildīšanu daudzdzīvokļu mājās

ar karstā ūdens cirkulāciju –7,09 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%) un

bez karstā ūdens cirkulācijas sistēmas – 3,54 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%).

SIA “Limbažu siltums” administrācija