Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Paziņojums par izsoli

SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – kravas furgonu VOLKSWAGEN CADDY, valsts reģistrācijas Nr. JK 4189, VIN Nr. WV2ZZZ2KZAX117077, krāsa – pelēka, izdošanas gads – 2010, 1,9l. Automašīnai NAV spēkā esoša tehniskā apskate.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (150,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2022.gada 1.aprīlim, plkst. 8.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2022.gada 1.aprīlī, plkst.9.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.

Par ūdens padeves pārtraukumu Meliorācijas ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar projekta “Meliorācijas ielas  pārbūve Limbažos, Limbažu novadā” realizāciju, š.g. 07.martā no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Meliorācijas ielā, Limbažos.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu Meliorācijas ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar projekta “Meliorācijas ielas  pārbūve Limbažos, Limbažu novadā” realizāciju, š.g. 04.martā no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Meliorācijas ielā, Limbažos.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolainē, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g.11.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ābeļu ielā 5, 7, 9, 11, 13, 15, Ozolainē, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g. 09.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ābeļu ielā 1, Ābeļu ielā 3 un Viļķenes ielā, Ozolainē, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolainē, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g. 08.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ozolainē, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ārkārtas situāciju un Covid-19 infekcijas straujo izplatību, no š.g. 04.februāra līdz 13.februārim, netiks sniegts asenizācijas pakalpojums (decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšana). Informāciju par citiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem varat iegūt Limbažu novada mājas lapā www.limbazunovads.lv.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu Pociemā, Katvaru pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g. 02.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.14.00, Pociemā, Katvaru pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Paziņojums par cenu aptauju

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Apliecinājuma kartes sagatavošana ēkas fasādei Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā”, ID Nr.2022/3. Piedāvājums iesniedzams – līdz 02.02.2022, pkst.11.00.
Uzaicinājums

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Energoaudita pārskata sagatavošana”, ID Nr.2022/2. Piedāvājums iesniedzams – līdz 31.01.2022, pkst.11.00.
Uzaicinājums