Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Ar 2023. gada 1. janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumus Skultes, Mandegu un Stienes ciematu teritorijās Skultes pagastā un Bīriņu, Vidrižu ciematu teritorijās Vidrižu pagastā nodrošinās SIA “Limbažu siltums”

SIA “Limbažu siltums” informē – ar 2023. gada 1. janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumus
Skultes, Mandegu un Stienes ciematu teritorijās Skultes pagastā un Bīriņu, Vidrižu ciematu teritorijās Vidrižu pagastā nodrošinās SIA “Limbažu siltums”, pamatojoties uz 24.11.2022. Limbažu novada domes lēmumu Nr. 1218 (protokols Nr. 17, 120.) un 05.12.2022. SIA “Limbažu siltums” ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 5, 3.§).

Ar 2023. gada 1. janvāri ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi minētajos ciematos būs:

  • ūdens pakalpojuma – 1,35 EUR/m3 (bez PVN),
  • kanalizācijas pakalpojuma – 1,78 EUR/m3 (bez PVN).

Līdz 31.12.2022. pagastu pakalpojumu sniegšanas centros obligāti jāpaziņo ūdens skaitītāju rādījumi.

Par dezinfekcijas veikšanu SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka laika posmā no 2022. gada 28. novembra līdz 30. novembrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk minētā grafika:

Nepārtraucot ūdens padevi, samazinot ūdens spiedienu ūdensapgādes sistēmā:

Vitrupē, Viļķenes pagastā  – 28.11.2022. no plkst. 9.30 līdz 11.30;

Pālē, Pāles pagastā  – 28.11.2022. no plkst. 12.00 līdz 15.00;

Tiegažos, Katvaru pagastā – 28.11.2022. no plkst. 16.00 līdz 18.00;

Priedēs, Katvaru pagastā – 28.11.2022. no plkst. 16.00 līdz 18.00;

Lādezerā, Limbažu pagastā – 29.11.2022. no plkst. 8.00 līdz 11.00;

Ozolainē, Limbažu pagastā – 29.11.2022. no plkst. 09.00 līdz 12.00; 

Līcīšos, Katvaru pagastā – 29.11.2022. no plkst. 12.30 līdz 15.30; 

Pociemā, Katvaru pagastā – 29.11.2022. no plkst. 13.30 līdz 17.00;

Pociema skolā, Katvaru pagastā – 29.11.2022. no plkst. 14.00 līdz 17.00;

Limbažu pilsētā – 30.11.2022. no plkst. 9.30 līdz 14.00;

Viļķenē, Viļķenes pagastā – 30.11.2022. no 14.00 līdz 17.00.  

Dezinfekcijas laikā, kā arī līdz konkrētās dienas vakaram padotais dzeramais ūdens var būt   nedaudz duļķains. Dezinfekcijas veikšanai tiek lietots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli, ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Pirms lietošanas pārtikas produktu gatavošanā, kā arī bērniem pirms dzeršanas to ieteicams uzvārīt.

Par ūdens padeves pārtraukumu Meliorācijas ielā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g.08.novembrī no plkst.10.00 līdz plkst.12.00, Meliorācijas ielā, Limbažos, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu Meliorācijas ielā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g.31.oktobrī no plkst.13.00 līdz plkst.15.00, Meliorācijas ielā, Limbažos, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Elektroenerģijas piegāde”, ID Nr.2022/8. Piedāvājums iesniedzams – līdz 20.11.2022.
Uzaicinājums

Par ūdens padeves pārtraukumu Stacijas ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g.28.oktobrī no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, Stacijas ielā, Limbažos (posmā no Strautu ielas līdz Ķiršu ielai), tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu

SIA “Limbažu siltums informē, ka sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem Klostera ielā, Limbažos, 2022. gada 25. oktobrī laika posmā no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažus siltums“ administrācija

Par ūdensapgādes pārtraukumu Pociemā

SIA “Limbažu siltums informē, ka sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem Pociema ciematā, 2022. gada 17. oktobrī laika posmā no plkst. 13.00 līdz 15.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažus siltums“ administrācija

PAZIŅOJUMS

SIA “Limbažu siltums” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2022.gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu apstiprināt SIA “Limbažu siltums” siltumenerģijas tarifu 99,36 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Apstiprinātais tarifs stājas spēkā ar 2022.gada 15.oktobri.
Lūdzam nofiksēt karstā ūdens skaitītāja/u rādījumu/us 14.oktobrī un noziņot rādījumu/us līdz 20.oktobrim: zvanot uz mob.tālr. 26525845, 26176635 (nosūtot SMS, WhatsApp (norādot klienta Nr. vai adresi un skaitītāja rādījumu)) vai nosūtot informāciju uz e-pastiem: klients@limbazusiltums.lv; kase@limbazusiltums.lv; rekini@limbazusiltums.lv.
Ar 2022.gada 15.oktobri maksa par 1m3 ūdens uzsildīšanu:
• daudzdzīvokļu mājās ar karstā ūdens cirkulāciju 7,47 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%);
• daudzdzīvokļu mājās bez karstā ūdens cirkulācijas sistēmas 3,73 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%).

SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Līcīšos, Katvaru pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka pamatojoties uz A/S “Sadales tīkls” plānotiem elektrotīkla remonta un modernizācijas darbiem, š.g. 14.oktobrī no plkst. 09.20 līdz 13.00, Līcīšos, Katvaru pagastā,
tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!