Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolainē, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g.11.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ābeļu ielā 5, 7, 9, 11, 13, 15, Ozolainē, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g. 09.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ābeļu ielā 1, Ābeļu ielā 3 un Viļķenes ielā, Ozolainē, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolainē, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g. 08.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ozolainē, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ārkārtas situāciju un Covid-19 infekcijas straujo izplatību, no š.g. 04.februāra līdz 13.februārim, netiks sniegts asenizācijas pakalpojums (decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšana). Informāciju par citiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem varat iegūt Limbažu novada mājas lapā www.limbazunovads.lv.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Par ūdens padeves pārtraukumu Pociemā, Katvaru pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g. 02.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.14.00, Pociemā, Katvaru pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Paziņojums par cenu aptauju

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Apliecinājuma kartes sagatavošana ēkas fasādei Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā”, ID Nr.2022/3. Piedāvājums iesniedzams – līdz 02.02.2022, pkst.11.00.
Uzaicinājums

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Energoaudita pārskata sagatavošana”, ID Nr.2022/2. Piedāvājums iesniedzams – līdz 31.01.2022, pkst.11.00.
Uzaicinājums

Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem

SIA “Limbažu siltums” informē, ka rēķini par 2021.gada decembri tiks nosūtīti līdz š.g. 21.janvārim.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Vakance

SIA „Limbažu siltums” (reģistrācijas Nr.40003006715)
aicina pieteikties darbā santehniķi (uz nenoteiktu laiku)

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Elektroenerģijas piegāde”, ID Nr.2022/1. Piedāvājums iesniedzams – līdz 20.01.2022, pkst.11.00.
Uzaicinājums