Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem

SIA “Limbažu siltums” informē, ka rēķini par 2021.gada decembri tiks nosūtīti līdz š.g. 21.janvārim.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Vakance

SIA „Limbažu siltums” (reģistrācijas Nr.40003006715)
aicina pieteikties darbā santehniķi (uz nenoteiktu laiku)

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Elektroenerģijas piegāde”, ID Nr.2022/1. Piedāvājums iesniedzams – līdz 20.01.2022, pkst.11.00.
Uzaicinājums

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju

SIA “Limbažu siltums” atgādina, ka tuvojas decentralizēto (lokālo jeb vietējo) kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas termiņš – 2021. gada 31. decembris, kad Limbažu novadā esošajiem īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jābūt reģistrētiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Reģistrēt iepriekš minēto sistēmu var SIA “Limbažu siltums” mājas lapā www.limbazusiltums.lv, sadaļā klientiem “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums”.

Par ūdens padeves pārtraukumu Viļķenē

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar avāriju ūdensapgādes sistēmā, š.g. 21.decembrī no plkst.10.00 līdz plkst. 15.00, Viļķenē tiks pārtrauktā dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu veselības apdrošināšanas polisēm, ID Nr.2021/10. Piedāvājums iesniedzams – līdz 20.12.2021, pkst.9.00.
Nolikums
2.pielikums

Par ūdens padeves traucējumiem Ozolainē

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar avāriju ūdensapgādes sistēmā, šodien 14.decembrī ir traucēta dzeramā ūdens padeve Liepu, Nākotnes, Dārza un Draudzības ielās, Ozolainē.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu

Sakarā ar nepieciešamību veikt komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi, š.g. 15.decembrī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ābeļu ielā 5 un Ābeļu ielā 7, Ozolainē, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Umurgā

Sakarā ar nepieciešamību veikt komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi, š.g. 27.novembrī Umurgā, no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par dzeramā ūdens padeves traucējumiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi, š.g. 25.novembrī Pociemā, Tiegažos un Priedēs, Katvaru pagastā, no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, tiks traucēta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija