Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Par ūdens padeves pārtraukumu Zāles ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem Zāles ielā (posmā no Valmieras ielas līdz Jaunajai ielai), š.g. 15.aprīlī no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par piekļuvi Bill.me vietnei

Microsoft ir paziņojis, ka sākot ar 2021.gada martu pārtrauks Internet Explorer atbalstu, tāpēc Bill.me no šī gada marta vairs neatbalsta Internet Explorer izmantošanu.
Atsaucoties uz Bill.me statistikas datiem, tikai 1% klientu izmanto Internet Explore, lai ielogoties Bill.me vietnē.
Lai piekļūtu Bill.me vietnei, iesakām klientiem izmantot Google Chrome, Mozilla Firefox un Microsoft Edge vai citu pārlūku pēc klientu izvēles.
Fails kā iegūt jaunu interneta pārlūkprogrammu.

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Koksnes šķeldas piegāde”, ID Nr.2021/6
Piedāvājums iesniedzams – līdz12.04.2021., plkst.17.00
Nolikums

Par ūdens padeves pārtraukumu Mehanizācijas ielā, Limbažos

Sakarā ar ūdens apgādes sistēmas avārijas novēršanas darbiem, š.g. 29.martā no plkst.8.30 līdz plkst.14.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Mehanizācijas ielā, Limbažos. Pēc ūdens padeves atjaunošanas, iespējams ūdens saduļķojums. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu
“Koksnes šķeldas piegāde trīs apkures periodiem”, ID Nr.2021/5
Piedāvājums iesniedzams – līdz 17.03.2021.
Pielikumā:
Nolikums

Par ūdensapgādes pārtraukumu Viļķenē

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka ūdensapgādes pakalpojumu uzlabošanai 2021. gada 04. un 05. martā Viļķenes ūdens sagatavošanas stacijā tiks veikti rekonstrukcijas darbi. Darbu veikšanas laikā 2021. gada 04. martā no plkst. 12.00 līdz 17.00 tiks pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana, kā arī 05. martā iespējami ūdensapgādes pārtraukumi. Lūdzam sagatavot ūdens rezerves. Pēc ūdensapgādes atjaunošanas iespējama ūdens saduļķošanās. Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija.

Paziņojums par cenu piedāvājumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu
“Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana”, ID Nr.2021/4
Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos” būvuzraudzībai
Plānotais darbu izpildes laiks – 01.05.2021.-01.08.2021.
Piedāvājums iesniedzams – līdz 08.03.2021.
Cenu piedāvājumu rīko – SIA “Limbažu siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis/fakss 64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).
Kontaktpersona: SIA “Limbažu siltums” ražošanas direktora vietnieks Normunds Zaķis, mob.t. 29476636.
Piedāvājumi iesniedzami – elektroniski (info@limbazusiltums.lv) vai papīra formā uz iepriekš norādīto adresi.
Pielikumā:
Tehniskais projekts
Līguma projekts

Paziņojums par konkursu

Lūdzam piedalīties SIA “Limbažu siltums” rīkotajā konkursā – “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos”, identifikācijas Nr 2021/3. Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 12. marta plkst.14.00.
Nolikums
Pielikumi

Paziņojums par izsoli

SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – kravas furgons FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas Nr.KG758, VIN Nr.WFOXXXTTFXCC59596, krāsa – gaiši pelēka, izdošanas gads – 2012, 2,2 l. Automašīnai ir spēkā esoša tehniskā apskate līdz 21.05.2021.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (400,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit eiro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2021.gada 11.martam, plkst. 9.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2021.gada 11.martā, plkst.10.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.