Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

SIA “Limbažu siltums” paziņo par 10. un 11. maijā veicamo ūdensapgādes sistēmu dezinfekciju

* Nepārtraucot ūdens padevi, tā Limbažu pilsētā notiks 10. un 11. maijā plkst. 10.30–16.00,

* pārtraucot ūdens padevi, Viļķenes ciematā 11. maijā plkst. 13.00–19.00.

Sagatavojiet ūdens rezerves. Dezinfekcijas laikā un arī līdz konkrētās dienas vakaram piegādātais dzeramais ūdens var būt nedaudz duļķains. Dezinfekcijas veikšanai tiek lietots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Pirms lietošanas pārtikas produktu gatavošanā, kā arī bērniem pirms dzeršanas, to ieteicams uzvārīt.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA «Limbažu siltums» administrācija

Darba laiks svētku dienās

1.maijs  BRĪVDIENA

2.maijs  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

3.maijs 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

4.maijs – BRĪVDIENA

5.maijs – BRĪVDIENA

6.maijs – BRĪVDIENA

7.maijs – BRĪVDIENA

SIA “Limbažu siltums” administrācija

Paziņojums

SIA “Limbažu siltums” informē, ka ar 2023. gada 1. maiju

  • siltumenerģijas tarifs – 99,36 EUR/MWh (bez PVN);
  • maksa par 1 m3 ūdens uzsildīšanu daudzdzīvokļu mājās ar karstā ūdens cirkulāciju – 8,87 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%) un bez karstā ūdens cirkulācijas sistēmas – 4,42 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%);
  • aukstā ūdens tarifs – 1,84 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%);
  • kanalizācijas tarifs – 2,54 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%).

SIA “Limbažu siltums” atgādina – katra mēneša pēdējās četrās dienās ūdens skaitītāju noziņošanas periods!

SIA “Limbažu siltums administrācija”

Par ūdens padeves pārtraukumu Bīriņu ciematā

SIA “Limbažu siltums“ informē, ka saistībā ar plānotajiem remontdarbiem Bīriņu ciemata ūdens stacijā 02.05.2023 no plkst. 9.00 līdz 17.00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve visā Bīriņu ciematā.

03.05.2023. iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību, ūdens atslēguma laikā, lūdzam noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām. SIA “Limbažu siltums “administrācija.

Par ūdens padeves pārtraukumu Umurgas ciematā

SIA “Limbažu siltums “ informē, ka saistībā ar ūdensvada maģistrāles remontdarbiem 26.04.2023. no plkst. 9.00 līdz 13.00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Umurgas ciematā: U.Sproģa ielā, sākot no Cēsu ielas, Jaunā ielā, Parka ielā, Akācijas ielā, Mehanizācijas ielā un Skolas ielā.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību māju īpašniekiem, ūdens atslēguma laikā, lūdzam noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums “administrācija.

Par ūdensapgādes sistēmu dezinfekciju SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums“ paziņo, ka laika posmā no 2023.gada 24.aprīļa līdz 25.aprīlim tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija, nepārtraucot ūdens padevi un samazinot ūdens spiedienu ūdensapgādes sistēmā, pēc zemāk minētā grafika:

Vitrupē, Viļķenes pagastā – 24.04.2023. no plkst. 9.30 līdz 11.30

Pālē, Pāles pagastā – 24.04.2023. no plkst. 12.00 līdz 15.00

Tiegažos, Katvaru pagastā – 24.04.2023. no plkst. 16.00 līdz 18.00

Priedēs, Katvaru pagastā – 24.04.2023.  no plkst. 16.00 līdz 18.00

Lādezerā, Limbažu pagastā – 25.04.2023. no plkst. 8.00 līdz 11.00

Ozolainē, Limbažu pagastā – 25.04.2023. no plkst. 9.00 līdz 12.00

Līcīšos, Katvaru pagastā – 25.04.2023. no plkst. 12.30 līdz 15.30

Pociemā, Katvaru pagastā – 25.04.2023. no plkst. 13.30 līdz 17.00

Pociema skolā, Katvaru pagastā – 25.04.2023. no plkst. 14.00 līdz 17.00Dezinfekcijas laikā, kā arī līdz konkrētās dienas vakaram piegādātais dzeramais ūdens var būt nedaudz duļķains. Dezinfekcijas veikšanai tiek lietots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli, ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Pirms lietošanas pārtikas produktu gatavošanā, kā arī bērniem pirms dzeršanas to ieteicams uzvārīt.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Vidrižu ciematā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar AS “Sadales tīkla” plānotiem remontdarbiem Vidrižu ciematā 14.04.2023. laika posmā no plkst. 10.20 līdz 16.20 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve un kanalizācijas savākšanas pakalpojuma sniegšana.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību māju īpašniekiem ūdens atslēguma laikā lūdz noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra .

Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums” administrācija.

Par ūdens padeves pārtraukumu Limbažu pilsētā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar Puķu ielas ūdensvada maģistrāles remontdarbu uzsākšanu 13.04.2023. no plkst. 8.30 līdz 14.00 tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve Valmieras, Zāles, Puķu, Strautu, Turaidas, Siguldas, Celtnieku, Ausekļa un Ķiršu ielas rajonos.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams dzeramā ūdens saduļķojums. Lai samazinātu saduļķojuma iespējamību māju īpašniekiem ūdens atslēguma laikā lūdz noslēgt māju ievadventiļus pirms filtra.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “Limbažu siltums “administrācija.

Cenas par ūdens skaitītāju maiņu ar 2023.gada 1.maiju (dzīvoklī, saimniecības ēkās, laistīšanas skaitītāji)

Pakalpojuma veids Skaidrojums Viena skaitītāja nomaiņas cena

ar PVN

Divu skaitītāju nomaiņas cena

ar PVN 

Katra nākamā skaitītāju

nomaiņas cena

ar PVN 

Aukstā/karstā ūdens skaitītāja nomaiņa pret citu pārbaudītu skaitītāju Demontētais skaitītājs paliek SIA “Limbažu siltums” 21,79 EUR 35,20 EUR 13,41 EUR
Aukstā/karstā ūdens skaitītāja nomaiņa pret jaunu skaitītāju Demontētais skaitītājs paliek abonentam 32,95 EUR 58,55 EUR 25,60 EUR
Aukstā/karstā ūdens skaitītāja pārbaude Pārbaudi nodrošina SIA “Limbažu siltums” (skaitītāja demontāža, pārbaude LNMC, tā paša skaitītāja montāža, noplombēšana) 23,21 EUR 39,06 EUR 15,85 EUR
Aukstā/karstā ūdens skaitītāja pārbaude Pārbaudi nodrošina pats abonents. SIA “Limbažu siltums” veic skaitītāja demontāžu, tā paša skaitītāja montāžu, noplombēšanu 15,26 EUR 20,06 EUR 4,80 EUR
Abonents iegādājas jaunu aukstā/karstā ūdens skaitītāju SIA “Limbažu siltums”  veic iepriekšējā skaitītāja demontāžu,  jaunā skaitītāja montāžu, noplombēšanu 8,77 EUR 15,12 EUR 6,35 EUR

Informācija

SIA “Limbažu siltums” informē, ka ar 2023.gada 1.maiju stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023.gada 12.janvārī apstiprinātais SIA “Limbažu siltums” ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs:

  • Ūdensapgādes pakalpojums 1,52 EUR/m(bez PVN)
  • Kanalizācijas pakalpojums 2,10 EUR/m3 (bez PVN)

SIA “Limbažu siltums” administrācija