Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem!

SIA “Limbažu siltums” valde pieņēmusi lēmumu ar 05.05.2020 slēgt (likvidēt) SIA “Limbažu siltums” KASI.

SIA “Limbažu siltums” rēķinu ir iespējams samaksāt:

 • veikala “MAXIMA” kasēs (komisijas maksa rēķina apmaksai 0,50 EUR par vienu rēķinu);
 • SIA “Limbažu siltums” norēķinu kontos:
  AS “SEB banka” norēķinu konts Nr.LV62 UNLA 0013 0004 6775 7
  AS “Citadele banka” norēķinu konts Nr. LV71 PARX 0012 4704 0000 1
  AS “Luminor Bank” norēķinu konts Nr. LV46 RIKO 0002 0132 6570 5
  AS “Swedbank” norēķinu konts Nr. LV89 HABA 0551 0341 4998 1
 • VAS “Latvijas Pasts” nodaļās.

Veicot maksājumu internetbankā obligāti jānorāda rēķina numurs!

Veicot samaksu par KARSTĀ ūdens sagatavošanu (ja rādījumi nav noziņoti) skaitītāja rādījumus jāuzrāda katru atsevišķi un jāaprēķina karstā ūdens patēriņš.

AVANSA MAKSĀJUMS!

Klientiem, kuriem nav iespēja samaksāt avansa maksājumu internetbankā un norēķinu par SIA “Limbažu siltums” sniegtajiem pakalpojumiem vēlas norēķināties veikalā “MAXIMA”, avansa maksājumu (klientam vēlamo summu) varēs veikt piesakoties Avansa rēķinam (avansa rēķinu varēs saņemt kopā ar ikmēneša rēķinu). Pieteikties Avansa rēķinam lūdzam pa tālruni pa tālr. 64070568; pa tālr. 26525845 (SMS, WhatsApp (norādot klienta Nr. vai adresi));

sūtot pieteikumu uz e-pastu: kase@limbazusiltums.lv.