Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā bill.me
Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolainē, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g.11.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ābeļu ielā 5, 7,…

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g. 09.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ābeļu ielā 1, …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolainē, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g. 08.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ozolainē, …

Lasīt vairāk

Par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ārkārtas situāciju un Covid-19 infekcijas straujo izplatību, no š.g. 04.februāra līdz 13.februārim, …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Pociemā, Katvaru pagastā

SIA "Limbažu siltums" informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g. 02.februārī no plkst.9.00 līdz plkst.14.00, Pociemā, …

Lasīt vairāk

Paziņojums par cenu aptauju

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Apliecinājuma kartes sagatavošana ēkas fasādei Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu …

Lasīt vairāk

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Energoaudita pārskata sagatavošana”, ID Nr.2022/2. Piedāvājums iesniedzams – līdz …

Lasīt vairāk

Informācija SIA "Limbažu siltums" klientiem

SIA “Limbažu siltums” informē, ka rēķini par 2021.gada decembri tiks nosūtīti līdz š.g. 21.janvārim. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!SIA…

Lasīt vairāk

Vakance

SIA „Limbažu siltums” (reģistrācijas Nr.40003006715)aicina pieteikties darbā santehniķi (uz nenoteiktu laiku)

Lasīt vairāk

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam "Elektroenerģijas piegāde", ID Nr.2022/1. Piedāvājums iesniedzams – līdz …

Lasīt vairāk