Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegs siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” informē, ka 2024. gada 25. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegs siltumenerģijas apgādes pakalpojuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktais tarifs, kas ir aprēķināts saskaņā arSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. 

Plānotais tarifs:   83.42 EUR bez PVN par 1 MWh

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  ar 2024. gada 1. jūniju, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā izmaksu izmaiņām, šķeldas cena samazinās par 8,70 EUR/MWh (24.86%).