Par ūdens padeves pārtraukumu

Sakara ar ūdensapgādes sistēmas avārijas novēršanas remontdarbiem Rīgas ielā 16, Limbažos, š.g. 22. decembrī līdz plkst. 17.00, netiks nodrošināta dzeramā ūdens padeve Jaunā ielā (posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai). Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

SIA  “Limbažu siltums” administrācija.

Par ūdensapgādes pārtraukumu Viļķenē

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar AS “Sadales tīkls” plānotajiem remonta un modernizācijas darbiem elektroapgādes tīklā, 19.11.2020. no plkst.13.00 līdz plkst.16.30 plānots ūdens padeves pārtraukums Viļķenē, Viļķenes pagastā. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums” administrācija.

Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un ierobežošanu, SIA  “Limbažu siltums” pārtrauc ūdens skaitītāju maiņu un plombēšanu līdz 2021.gada 25.janvārim.

 Informācija pa tālr. nr. 64070568, mob.tālr.nr.  26525845; 29492589; 26176635, kā arī elektroniski e-pasts: klients@limbazusiltums.lv.

Būsim atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību!

 SIA “Limbažu siltums” administrācija

 

Par klientu apkalpošanu attālināti

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī,  SIA “Limbažu siltums” pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Jaunā ielā 2A, Limbažos, līdz 2021.gada 25.janvārim.

Apkalpošana notiek attālināti:

Informācija  par rēķiniem: tālr. nr. 64070568, mob.tālr.nr.  26525845; 29492589; 26176635, kā arī elektroniski e-pasts: klients@limbazusiltums.lv.

Informācija par līgumiem: tālr. nr. 64070514, e-pasts: info@limbazusiltums.lv      

Informācija par tehniskiem jautājumiem:  mob.tālr. nr. 29215974.

Būsim atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību!

 SIA “Limbažu siltums” administrācija

Paziņojums par izsoli

SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu TOYOTA COROLLA, valsts reģistrācijas Nr.GZ5785, šasijas Nr.NMTEZ20E70R141968, krāsa – gaiši pelēka, izdošanas gads – 2006, 1,6 l. Automašīnai ir spēkā esoša tehniskā apskate līdz 17.11.2020.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit euro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (85,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2020.gada 30.novembrim, plkst. 9.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2020.gada 30.novembrī, plkst.10.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.

Par dezinfekcijas veikšanu SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka laika posmā no 2020. gada 09. novembra līdz 12. novembrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk minētā grafika:

 1. Nepārtraucot ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu:
  • Vitrupes ciematā, Viļķenes pagastā – 09.11.2020. no plkst. 9.30 līdz 11.30;
  • Pāles ciematā, Pāles pagastā – 09.11.2020. no plkst.12.00 līdz 15.00;
  • Tiegažu ciematā, Katvaru pagastā – 09.11.2020. no plkst. 16.00 līdz 18.00;
  • Priedēs, Katvaru pagastā – 09.11.2020 no plkst. 16.00 līdz 18.00;
  • Limbažu pilsētā – 10.11. 2020. no plkst.9.30 līdz 13.00;
  • Lādezera ciematā, Limbažu pagastā – 11.11.2020. no plkst. 9.00 līdz 12.00;
  • Ozolaines ciematā, Limbažu pagastā – 11.11.2020. no plkst. 10.00 līdz 13.00;
  • Līcīšos, Katvaru pagastā – 11.11.2020. no plkst. 13.30 līdz 16.30;
  • Pociema ciematā, Katvaru pagastā – 11.11.2020. no plkst. 14.30 līdz 18.00;
  • Pociema skolā (Ozoli), Katvaru pagastā – 11.11.2020. no plkst. 15.00 līdz 18.00;
  • Limbažu pilsētā – 12.11.2020. no plkst. 14.00 – 18.00.
  Dezinfekcijas laikā, kā arī līdz konkrētās dienas vakaram padotais dzeramais ūdens var būt nedaudz duļķains. Dezinfekcijas veikšanai tiek izmantots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli, ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Pirms lietošanas pārtikas produktu gatavošanā, kā ari bērniem pirms dzeršanas to ieteicams uzvārīt.
 2. Pārtraucot ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu:
  • Viļķenes ciematā, Viļķenes pagastā – 10.11.2020. no plkst. 13.00 līdz 18.00;
  • Umurgas ciematā, Umurgas pagastā – 12.11.2020. no plkst. 9.30 līdz 14.00.
  Dezinfekcijas veikšanai tiek izmantots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc dezinfekcijas veikšanas un ūdens padeves atjaunošanas iespējams pazemināts ūdens spiediens, kā arī iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Atvainojamie par sagādātām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija.

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolainē, Limbažu pagastā

Sakara ar plānotiem ūdensapgādes sistēmas avārijas novēršanas remontdarbiem š.g. 09. novembrī no plkst. 14.00 līdz 16.00 Ozolaines ciematā netiks nodrošināta dzeramā ūdens padeve. Pēc ūdens padeves atjaunošanas ir iespējams ūdens saduļķojums.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

SIA  “Limbažu siltums” administrācija.

Par ūdens padeves pārtraukumu Lādezerā, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar AS “Sadales tīkls” plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā, 14.10.2020. no plkst.10.20 līdz plkst.16.00 plānots ūdens padeves pārtraukums Lādezerā, Limbažu pagastā.

Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem!

Samaksa par pakalpojumu/iem jāveic tikai pēc rēķina saņemšanas!

Ūdens skaitītāja/u rādījumu/us obligāti jānoziņo katra mēneša pēdējās 4  (četrās) dienās:

 • pa telefonu 64070568;
 • pa telefonu 26525845, 26176635, 29492589 (SMS, WhatsApp (norādot klienta Nr. vai adresi));
 • nosūtot rādījumus uz e-pastu klients@limbazusiltums.lv;
 • piereģistrējoties tiešsaistes norēķinu platformā Bill.me.

Informācija par tiešsaistes platformu Bill.me:
Rēķinu saņemšanai elektroniski varat pieteikties nosūtot informāciju uz e-pastu klients@limbazusiltums.lv norādot:

 • Vārdu, Uzvārdu;
 • Īpašuma adresi;
 • E-pastu turpmākai pakalpojumu rēķinu saņemšanai Bill.me platformā.
  (Jūsu atsūtītā informācija un personas dati, kas nodoti mūsu rīcībā ir aizsargāti un apstrādāti ievērojot uz personas datu apstrādi attiecināmos spēkā esošos normatīvos aktus.)

 SIA “Limbažu siltums” rēķinu ir iespējams samaksāt veikala “MAXIMA” kasēs (komisijas maksa 0,50 EUR).

Ar 01.06.2020. “Limbažu siltums” rēķinu ir iespējams samaksāt VAS “Latvijas Pasts” nodaļās (komisijas maksa 0,60 EUR).

Papildus informācija pieejama www.limbazusiltums.lv

Informācija par energoefektivitātes pasākumiem pieejama: www.liaa.gov.lv, www.sprk.gov.lv, www.lsua.lv

SIA „Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Cēsu ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar SIA “Riko – G” nepieciešamību veikt ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta nomaiņu Cēsu ielā 20, Limbažos,  š.g. 29.septembrī no plkst. 09.00 līdz 13.00, tiks pārtraukta ūdens padeve Cēsu ielā, Limbažos, posmā no Rīgas ielas līdz Zāles ielai. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams ūdens saduļķojums. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!