Par dezinfekcijas veikšanu SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka laika posmā no 2022. gada 28. novembra līdz 30. novembrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk minētā grafika:

Nepārtraucot ūdens padevi, samazinot ūdens spiedienu ūdensapgādes sistēmā:

Vitrupē, Viļķenes pagastā  – 28.11.2022. no plkst. Read more

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Meliorācijas ielā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrāles remonta darbiem, š.g.08.novembrī no plkst.10.00 līdz plkst.12.00, Meliorācijas ielā, Limbažos, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Lasīt vairāk

Par ūdens apgādes pārtraukumu  2022. gada 23.septembrī

SIA  “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar projekta “Jūras ielas pārbūve”,  š. g. 23.septembrī  tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve sekojošos posmos:

  1. No plkst. 8.30 – 11.00  Jūras ielā 2, Jūras ielā 4,  Baumaņa Kārļa laukumā 2,  Dzirnavu, Akmeņu, Read more
Lasīt vairāk

SIA “Limbažu siltums” informē par izmaiņām, kuras stāsies spēkā ar 2021.gada 1.decembri

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, likums “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un iepriekš minēto likumu pamata izdotie tiesību akti, nosaka, ka norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas Read more

Lasīt vairāk

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

Atbilstoši Limbažu novada pašvaldības lēmumam un pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem SIA “Limbažu siltums” nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju Limbažu novada teritorijā.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka divi normatīvie akti:

  1. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto Read more
Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Jaunā ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta maiņu, š.g. 15.septembrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunā ielā posmā no Rīgas ielas līdz Zāles ielai.

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Parka ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta maiņu, š.g. 14.septembrī no plkst.16.00 tiks pārtraukta ūdens padeve Parka ielā posmā no Jaunās ielas līdz Jūras ielai.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Lasīt vairāk

Informācija

Pamatojoties uz SIA “Limbažu komunālserviss” pievienošanu SIA “Limbažu siltums” visi SIA Limbažu komunālserviss” klienti ar 01.07.2020 ir SIA “Limbažu siltums” klienti.

SIA “Limbažu komunālserviss” norēķinu konti bankās ar 01.07.2020 ir slēgti.

SIA “Limbažu siltums” rekvizīti: SIA “Limbažu siltums”, Reģ Read more

Lasīt vairāk

Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem!

SIA “Limbažu siltums” valde pieņēmusi lēmumu ar 05.05.2020 slēgt (likvidēt) SIA “Limbažu siltums” KASI.

SIA “Limbažu siltums” rēķinu ir iespējams samaksāt:

  • veikala “MAXIMA” kasēs (komisijas maksa rēķina apmaksai 0,50 EUR par vienu rēķinu);
  • SIA “Limbažu siltums” norēķinu kontos:AS “SEB Read more
Lasīt vairāk