Vakance

SIA „Limbažu siltums” (reģistrācijas Nr.40003006715)
aicina pieteikties darbā grāmatvede/is (uz nenoteiktu laiku)