Paziņojums par konkursu

Lūdzam piedalīties SIA “Limbažu siltums” rīkotajā konkursā – “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos”, identifikācijas Nr 2021/3. Piedāvājumus lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 12. marta plkst.14.00.
Nolikums
Pielikumi