Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Koksnes šķeldas piegāde”, ID Nr.2022/5
Piedāvājums iesniedzams – līdz 12.05.2022.
Nolikums