Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Jumta remonts katlu mājai Akācijas ielā 4, Umurgā”, ID Nr.2021/8. Piedāvājums iesniedzams – līdz 07.06.2021, pkst.17.00.
Nolikums
Darbu apjomi