Paziņojums par cenu piedāvājumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu
“Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana”, ID Nr.2021/4
Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos” būvuzraudzībai
Plānotais darbu izpildes laiks – 01.05.2021.-01.08.2021.
Piedāvājums iesniedzams – līdz 08.03.2021.
Cenu piedāvājumu rīko – SIA “Limbažu siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis/fakss 64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).
Kontaktpersona: SIA “Limbažu siltums” ražošanas direktora vietnieks Normunds Zaķis, mob.t. 29476636.
Piedāvājumi iesniedzami – elektroniski (info@limbazusiltums.lv) vai papīra formā uz iepriekš norādīto adresi.
Pielikumā:
Tehniskais projekts
Līguma projekts