Paziņojums par cenu aptauju

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Apliecinājuma kartes sagatavošana ēkas fasādei Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā”, ID Nr.2022/3. Piedāvājums iesniedzams – līdz 02.02.2022, pkst.11.00.
Uzaicinājums