Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Telpu remonts Jaunā ielā 2A, Limbažos”, ID Nr.2021/9. Piedāvājums iesniedzams – līdz 26.07.2021, pkst.10.00.
Nolikums
Pielikumi