Par SIA “LIMBAŽU SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

SIA “Limbažu siltums” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2022.gada 19.maijā pieņēma lēmumu Nr.71 (protokols Nr.20, 1.p) apstiprināt SIA “Limbažu siltums” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,35 EUR/m³;
2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,78 EUR/m³.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā.

Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem!

Informējam, ka ar š.g. 1.maiju NARVESEN tirdzniecības vietās var samaksāt SIA “Limbažu siltums” rēķinus!
Pakalpojuma cena 0.60 EUR.
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Koksnes šķeldas piegāde”, ID Nr.2022/5
Piedāvājums iesniedzams – līdz 12.05.2022.
Nolikums

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Koksnes šķeldas piegāde”, ID Nr.2022/4
Piedāvājums iesniedzams – līdz 26.04.2022., plkst.17.00
Nolikums

Par ūdens padeves pārtraukumu Rīgas ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka plānotā ūdensapgādes pieslēguma izbūves laikā, š.g. 22.aprīlī no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Rīgas ielā, Limbažos (posmā no Jaunās ielas līdz Valmieras ielai) tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

Izmaiņas maksā par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka ar š.g. 1.maiju tiek noteikta sekojoša maksa par asenizācijas pakalpojumu:

1 (vienas) autocisternas (tilpums 3,25m3) cena Limbažu pilsētas robežās un Ozolainē, Limbažu pagastā tiek noteikta 48,16 EUR (t.sk. 21% PVN), ārpus Limbažu pilsētas, tiek piemērota maksa par katru nobraukto km 1,21 EUR (t.sk. 21% PVN).

Pakalpojumam ārpus noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku dienās piemērojams koeficients 1,5.

Lūgums asenizācijas pakalpojumu pieteikt laicīgi!

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārtraukšanu Ozolainē, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka pamatojoties uz A/S “Sadales tīkls” plānotiem elektroapgādes sistēmas remontdarbiem Ozolainē, Limbažu pagastā, š.g. 7.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.00,
tiks pārtraukti ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana attīrīšanā pakalpojumi.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Paziņojums par izsoli

SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – Traktoru T – 25 A, valsts reģistrācijas Nr. T 7226 LC, ID Nr.539465, krāsa – sarkana, izdošanas gads – 1989, jauda 18,4 kW. Traktoram nav spēkā esoša tehniskā apskate.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 600,00 EUR (seši simti eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (60,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2022.gada 1.aprīlim, plkst. 9.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2022.gada 1.aprīlī, plkst.10.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.

Paziņojums par izsoli

SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – Traktoru MTZ – 82.1 A, valsts reģistrācijas Nr. T 8860 LA, ID Nr.463328, krāsa – sarkana un melna, izdošanas gads – 1998, jauda 59,6 kW. Traktoram nav spēkā esoša tehniskā apskate.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 900,00 EUR (deviņi simti eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (90,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2022.gada 1.aprīlim, plkst. 9.00, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2022.gada 1.aprīlī, plkst.9.30, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.

Paziņojums par izsoli

SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – kravas furgonu VOLKSWAGEN CADDY, valsts reģistrācijas Nr. JK 4189, VIN Nr. WV2ZZZ2KZAX117077, krāsa – pelēka, izdošanas gads – 2010, 1,9l. Automašīnai NAV spēkā esoša tehniskā apskate.
Atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Limbažu siltums”.
Kustamās mantas sākumcena – 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (150,00 EUR).
Dalības maksa izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro).
Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikums dalībai izsolē un izsoles noteikumos norādītie dokumenti līdz 2022.gada 1.aprīlim, plkst. 8.30, jāiesniedz SIA „Limbažu siltums” lietvedībā (3. stāvā), Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv.
Izsole notiks 2022.gada 1.aprīlī, plkst.9.00, SIA „Limbažu siltums” administratīvajā ēkā (3.stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā. Informāciju par izsoli var saņemt zvanot uz tālruni +371 29215974.
Automašīnas atrašanās vieta Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads. Automašīnas apskate piesakāma pa tālruni +371 29215974.