Pakalpojumu izmaksas

SIA “Limbažu siltums” informē, ka ar 2024.gada 1.jūniju:

·      siltumenerģijas tarifs (pakalpojuma sniegšanas zonā) – 83,42 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Ūdens uzsildīšanas izmaksas:
Dzīvojamās mājas ar karstā ūdens cirkulācijas sistēmu maksa par ūdens uzsildīšanu tiek noteikta 7,45 EUR (t.sk. 12% PVN) par 1m³ un mainīga maksa par siltumenerģijas patēriņu ēkas iekšējā karstā ūdens cirkulācijas sistēmā no dzīvokļa.
Dzīvojamās mājas bez karstā ūdens cirkulācijas sistēmas maksa par ūdens uzsildīšanu tiek noteikta 3,72 EUR (t.sk. 12% PVN) par 1 m³ un mainīga maksa par siltumenerģijas patēriņu ēkas iekšējā karstā ūdens sistēmā no dzīvokļa.

SIA “Limbažu siltums” pakalpojumu izmaksas

Ūdenssaimniecības tarifi pakalpojumu sniegšanas zonā:
Ūdensapgādes pakalpojums 1,31 EUR/m³ (bez PVN),
Kanalizācija pakalpojums 1,69 EUR/m³ (bez PVN).

Maksa par piespiedu karstā ūdens atslēguma atjaunošanu 35,37 EUR (ar PVN).
Maksa par ķīmiski sagatavota tīkla piebarošanas ūdeni – 9,96 EUR/m³ (bez PVN).

Asenizācijas pakalpojumi:
1 (vienas) autocisternas (tilpums 3,25m3) cena Limbažu pilsētas robežās un Ozolainē, Limbažu pagastā tiek noteikta 48,16 EUR (t.sk. 21% PVN), ārpus Limbažu pilsētas, tiek piemērota maksa par katru nobraukto km 1,21 EUR (t.sk. 21% PVN). Pakalpojumam ārpus noteiktā darba laika, brīvdienās un svētku dienās piemērojams koeficients 1,5.

Ūdens patēriņa skaitītāju maiņa dzīvoklī

Pakalpojuma veidsSkaidrojumsViena skaitītāja nomaiņas cena ar PVNDivu skaitītāju nomaiņas cena ar PVN Katra nākamā skaitītāju nomaiņas cena ar PVN 
Aukstā/karstā ūdens skaitītāja nomaiņa pret citu pārbaudītu skaitītājuDemontētais skaitītājs paliek SIA “Limbažu siltums”21,79 EUR35,20 EUR13,41 EUR
Aukstā/karstā ūdens skaitītāja nomaiņa pret jaunu skaitītājuDemontētais skaitītājs paliek abonentam32,95 EUR58,55 EUR25,60 EUR
Aukstā/karstā ūdens skaitītāja pārbaudePārbaudi nodrošina SIA “Limbažu siltums” (skaitītāja demontāža, pārbaude LNMC, tā paša skaitītāja montāža, noplombēšana)23,21 EUR39,06 EUR15,85 EUR
Aukstā/karstā ūdens skaitītāja pārbaudePārbaudi nodrošina pats abonents. SIA “Limbažu siltums” veic skaitītāja demontāžu, tā paša skaitītāja montāžu, noplombēšanu15,26 EUR20,06 EUR4,80 EUR
Abonents iegādājas jaunu aukstā/karstā ūdens skaitītājuSIA “Limbažu siltums”  veic iepriekšējā skaitītāja demontāžu,  jaunā skaitītāja montāžu, noplombēšanu8,77 EUR15,12 EUR6,35 EUR

Klientiem, kuri vēlēsies saņemt rēķinu pa pastu, rēķinā tiks ietverti arī pasta izdevumi. Pasta izdevumi viena rēķina izsūtīšanai – 2,20 EUR (ar PVN).

Tiem SIA “Limbažu siltums” klientiem, kuri rēķinu vēlas saņemt bez maksas e-pastā, lūdzam informāciju ar savu e-pasta adresi nosūtīt uz: klients@limbazusiltums.lv.