Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegs jaunu ūdens tarifu

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” informē, ka 2023.gada 21.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegs ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Plānotais tarifs:   

  • ūdenssaimniecības pakalpojumiem 1,31 EUR bez PVN par 1m3,   
  • kanalizācijas pakalpojumiem 1,69 EUR bez PVN par 1m3.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  ar 2024.gada 1.februārī, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas iepirkuma cenas samazinājumu.