PAZIŅOJUMS

SIA “Limbažu siltums” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2022.gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu apstiprināt SIA “Limbažu siltums” siltumenerģijas tarifu 99,36 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Apstiprinātais tarifs stājas spēkā ar 2022.gada 15.oktobri.
Lūdzam nofiksēt karstā ūdens skaitītāja/u rādījumu/us 14.oktobrī un noziņot rādījumu/us līdz 20.oktobrim: zvanot uz mob.tālr. 26525845, 26176635 (nosūtot SMS, WhatsApp (norādot klienta Nr. vai adresi un skaitītāja rādījumu)) vai nosūtot informāciju uz e-pastiem: klients@limbazusiltums.lv; kase@limbazusiltums.lv; rekini@limbazusiltums.lv.
Ar 2022.gada 15.oktobri maksa par 1m3 ūdens uzsildīšanu:
• daudzdzīvokļu mājās ar karstā ūdens cirkulāciju 7,47 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%);
• daudzdzīvokļu mājās bez karstā ūdens cirkulācijas sistēmas 3,73 EUR/m3 (t.sk. PVN 12%).

SIA “Limbažu siltums” administrācija