Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Elektroenerģijas piegāde”, ID Nr.2022/1. Piedāvājums iesniedzams – līdz 20.01.2022, pkst.11.00.
Uzaicinājums