Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Koksnes šķeldas piegāde”, ID Nr.2021/6
Piedāvājums iesniedzams – līdz12.04.2021., plkst.17.00
Nolikums