Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Elektroenerģijas piegāde”, ID Nr.2022/8. Piedāvājums iesniedzams – līdz 20.11.2022.
Uzaicinājums