Par centralizētās ūdensvada apgādes sistēmas dezinfekciju SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka 2021.gada 28.jūnijā un 2021.gada 29.jūnijā tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk minētā grafika.
GRAFIKS