Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā bill.me
Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas

Paziņojums par izsoli

[html ] SIA “Limbažu siltums” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu TOYOTA COROLLA, …

Lasīt vairāk

Par dezinfekcijas veikšanu SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka laika posmā no 2020. gada 09. novembra līdz 12. novembrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Ozolainē, Limbažu pagastā

Sakara ar plānotiem ūdensapgādes sistēmas avārijas novēršanas remontdarbiem š.g. 09. novembrī no plkst. 14.00 līdz 16.00 Ozolaines ciematā netiks…

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Lādezerā, Limbažu pagastā

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar AS “Sadales tīkls” plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā, 14.10.2020. no plkst.10.20 līdz …

Lasīt vairāk

Informācija SIA “Limbažu siltums” klientiem!

Samaksa par pakalpojumu/iem jāveic tikai pēc rēķina saņemšanas! Ūdens skaitītāja/u rādījumu/us obligāti jānoziņo katra mēneša pēdējās 4 …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Cēsu ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar SIA “Riko – G” nepieciešamību veikt ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta nomaiņu Cēsu ielā 20, Limbažos, …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Meliorācijas ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar SIA “Riko - G” nepieciešamību veikt pieslēguma mezgla izbūves darbus angāram Meliorācijas ielā 14, …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Jaunā ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta maiņu, š.g. 22.septembrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00 tiks …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Jaunā ielā, Limbažos

SIA “Limbažu siltums” informē, ka saistībā ar ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta maiņu, š.g. 15.septembrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00 tiks …

Lasīt vairāk

Par ūdens padeves pārtraukumu Parka ielā, Limbažos

SIA "Limbažu siltums" informē, ka saistībā ar ūdens ņemšanas vietas jeb hidranta maiņu, š.g. 14.septembrī no plkst.16.00 tiks pārtraukta ūdens …

Lasīt vairāk