Par tarifa projektu

SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, Jaunā ielā 2A Limbažos, 2021.gada 18.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza vienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Limbažu pilsētā un Limbažu novada Katvaru, Limbažu, Umurgas, Pāles, Viļķenes pagastos, kas ir aprēķināts saskaņā ar saskaņā ar Regulatora padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Paziņojums par tarifa projektu