Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu iepirkumam “Energoaudita pārskata sagatavošana”, ID Nr.2022/2. Piedāvājums iesniedzams – līdz 31.01.2022, pkst.11.00.
Uzaicinājums