Par SIA “LIMBAŽU SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

SIA “Limbažu siltums” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2022.gada 19.maijā pieņēma lēmumu Nr.71 (protokols Nr.20, 1.p) apstiprināt SIA “Limbažu siltums” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,35 EUR/m³;
2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,78 EUR/m³.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā.