Par pagaidu ūdens pieslēgumu

Saistībā ar Ievu ielas – Sporta ielas – Jūras ielas apļa remontdarbiem, t.sk. ūdens maģistrāļu pārbūvi, 2021. gada 10. augustā tika izveidots pagaidu ūdensvada pārslēgums starp dauddzīvokļu mājām Sporta ielā 9a un Sporta ielā 9b, Limbažos. Ūdens pārslēgums atrodas virs mājas zemes zaļajā zonā, iezīmēts ar norobežojošo lentu un ceļa norobežojošām zīmēm (zaldātiņiem). Māju iedzīvotājiem lūdzam ievērot pagaidu zīmes un norobežojošās lentas. Mehāniski nebojāt uzstādīto cauruļvadu, jo tas var izraisīt pilnīgu ūdens piegādes pārtraukumu dauddzīvokļu mājai Sporta ielā 9a. Pagaidu ūdensvada pārslēguma darbības laikā dauddzīvokļu mājas Sporta ielā 9a augšējos stāvos iespējama pazemināta ūdens plūsma un spiediens.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
SIA “ Limbažu siltums “administrācija