Par klientu apkalpošanu attālināti

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī,  SIA “Limbažu siltums” pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Jaunā ielā 2A, Limbažos, līdz 2021.gada 25.janvārim.

Apkalpošana notiek attālināti:

Informācija  par rēķiniem: tālr. nr. 64070568, mob.tālr.nr.  26525845; 29492589; 26176635, kā arī elektroniski e-pasts: klients@limbazusiltums.lv.

Informācija par līgumiem: tālr. nr. 64070514, e-pasts: info@limbazusiltums.lv      

Informācija par tehniskiem jautājumiem:  mob.tālr. nr. 29215974.

Būsim atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību!

 SIA “Limbažu siltums” administrācija