Par asenizācijas pakalpojumu

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar ārkārtas situāciju un Covid-19 infekcijas straujo izplatību, no š.g. 04.februāra līdz 13.februārim, netiks sniegts asenizācijas pakalpojums (decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšana). Informāciju par citiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem varat iegūt Limbažu novada mājas lapā www.limbazunovads.lv.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!